دانلود پروژه جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای

دانلود پروژه جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای

دسته بندی: -

قیمت: 18000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

18000 تومان – خرید

فهرست مطالب

۱- مقدمه
۲- جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای
۳- تجهیزات
۴- مدار الکتریکی
۴-۱- پیکربندی جوش تکی
۴-۲- پیکربندی جوش دوتایی
۴-۳- جوشکاری موازی
۴-۴- جوشکاری متوالی و کشواکشی
۴-۵- امپدانس ثانویه
۵- ساخت ماشین
۵-۱- ماشین‌های جوشکاری استوانه‌ای
۵-۲- تفنگ‌های جوشکاری قابل حمل
۶- الکترودهای جوشکاری
۶-۱- شکل الکترودها
۶-۲- پارامترهای خنک کننده الکترود
۷- قابلیت جوشکاری فولادها
۷-۱- فولادهای بدون پوشش
۷-۲- فسفر و گوگرد
۷-۳- تیتانیوم
۷-۴- نیتروژن
۷-۵- فولادهای با پوشش روی
۸- کاربردهای جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای در اتصال ورق‌های فولادی
۸-۱- ترکیب فولاد
۸-۲- ضخامت فولاد
۸-۳- فولادهای پوشش‌دار
۸-۴- درزگیرهای اتصال
۸-۵- محدودیت‌های ورق فولادی
۹- انتخاب مواد
۱۰- پارامترهای ضخامت
۱۱- الزامات طراحی جوش
۱۲- استحکام جوش در اتصالات جوشکاری نقطه‌ای مقاومتی
۱۳- توان مورد نیاز
۱۴- جوشکاری مستقیم و سری
۱۴-۱- جوشکاری تک نقطه‌ای مستقیم
۱۴-۲- جوشکاری مستقیم چند-نقطه‌ای
۱۴-۳- جوشکاری سری چندپاسی
۱۴-۴- جوشکاری کشواکشی
۱۵- مراجع

۱- مقدمه

جوشکاری مقاومتی [۱] (RW) شامل گروهی از فرآیندهاست که در آن گرمای جوشکاری از مقاومت جریان الکتریکی درون قطعات جوشکاری شده تولید می‌شود. این فرآیندها برای جوشکاری دو ورق رویهم افتاده یا ورق‌هایی که ممکن است ضخامت‌های مختلفی داشته باشند استفاده می‌شود. یک جفت الکترود قطعات را تحت فشار محکم نگه داشته و یک اتصال الکتریکی خوب با آن‌ها برقرار کرده تا فلز مذاب را در ناحیه اتصال بوجود بیاورد. الکترودها جریان الکتریکی را به اتصال منتقل کرده و مقاومت به جریان، سطوح مقابل را گرم می‌کند و یک جوش ایجاد می‌کند.

گرمای لازم تولید شده از طریق مقاومت الکتریکی دو جسم متصل از معادله‌ی ۱ بدست می‌آید

(معادله‌ی ۱)                                          H=I2RT

که H گرمای تولید شده بر حسب ژول، I جریان بر حسب آمپر؛ R مقاومت بر حسب اهم و t زمان عبور جریان بر حسب ثانیه است. دمای واقعی ایجاد شده در اتصال به رابطه سه جزء متغیر بستگی دارد. این متغیرها متاثر از:

  • اثر سرمایشی الکترود
  • اثر ادامه مقاومت
  • اثر تغییر خط

فشار حتی قبل از اینکه جریان فعال شود اعمال می‌شود تا از پیوند مناسب اطمینان حاصل شود. کنترل دقیق و زمان‌دهی جریان الکتریکی و کاربرد فشار یک عامل ضروری برای جوشکاری مقاومتی …

تعداد صفحات: ۳۱ صفحه فایل ورد

پاسخ دهید