دانلود پروژه تنش حرارتی و شوک حرارتی در سرامیک‌ها

دانلود پروژه تنش حرارتی و شوک حرارتی در سرامیک‌ها

دسته بندی: -

قیمت: 5000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

مقدمه

شیب‌های دمایی در سرامیک‌ها باعث ایجاد تنش‌هایی شده که به دلیل اثر مقید کننده‌ی عناصر کنار هم در جسم ایجاد می‌شوند. نظریه‌ی شار گرما و توزیع دمای حاصل از شرایط خارجی اعمالی به نمونه به خوبی توسعه یافته است. نظریه‌ی تنش حرارتی حاصل از جریان گرما نیز به خوبی رشد یافته است. اگر تنش حرارتی به اندازه‌ی کافی بزرگ باشد می‌تواند باعث انتشار ترک گردد که آن هم بسته به توزیع دما ممکن است پایدار یا ناپایدار باشد. اگر انتشار ترک پایدار باشد نتیجه، جسمی با ترک‌های طویل‌تر است و استحکام با افزایش شدت شوک به صورت تدریجی کاهش می‌یابد. اگر انتشار ترک در ابتدا ناپایدار باشد ولی با آزاد شدن کرنش متوقف گردد، جسم تغییر ناپیوسته‌ای در استحکام خود تجربه خواهد کرد که بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت. برخی موارد برای ترک‌های خاص و توزیع‌های دمایی بررسی شده‌اند ولی حالت عمومی مسئله، پیچیده است. نتایج تجربی برای آزمایشات شوک حرارتی تکی و چندگانه برای گستره‌ای از سرامیک‌ها توسط لویس و رایس (۱۹۸۱) ارائه شده است. در این فصل برخی کارهای نظری بر اساس تحقیق گسترده‌ی هاسلمن (۱۹۶۹، ۱۹۸۵) را ارائه می‌دهیم. قبل از اینکه این یافته‌ها را ارائه دهیم مثالی می‌زنیم که روشن کننده‌ی شدتی هستند که تنش حرارتی می‌تواند به آن برسد.

شدت تنش‌های حرارتی

یک مثال ساده این است که هر دو انتهای یک میله یا استوانه مقید شده و مرکز آن حرارت داده می‌شود. این شبیه به یک کوره‌ی لوله‌ای است که دو طرف آن در یک محفظه‌ی فلزی آبگرد ثابت شده است و وسط آن گرم می‌شود. مقدار تنش حاصله نشان می‌دهد که چرا باید اجازه دهیم مقداری انعطاف در انتهای کوره وجود داشته باشد. اگر طول گرم شده L و دما T باشد و دما در انتهایی که محکم ثابت شده است T0 باشد، تغییر طول برابر * است که α میانگین ضریب انبساط حرارتی برای گستره‌ی دمایی مربوطه …

تعداد صفحات: ۷ صفحه فایل ورد + ۱۳ صفحه فایل پی‌دی‌اف زبان اصلی

پاسخ دهید