دانلود مقاله تعیین خواص و فعالیت‌های فتوکاتالیستی فیلم‌های نازک دی‌اکسید تیتانیوم نانو

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

8000 تومان – خرید

چکيده

فیلم‌های نازک دی‌اکسید تیتانیوم با مساحت سطحی بالا توسط روش پوشش‌دهی غوطه‌وری سل-ژل آماده‌سازی شده‌اند. در این خصوص، محلول‌های نانو اکسید تیتانیوم با فعالیت فتوکاتالیستی بالا با انحلال آلکوکسید تیتانیوم در الکل و آب تحت شرایط اسیدی آماده شدند. فعالیت‌های فتوکاتالیستی فیلم‌های نازک دی‌اکسید تیتانیوم در حضور آبی متیلن اندازه‌گیری شدند. ریزساختار و فعالیت فتوکاتالیستی فیلم‌ها، نانوپودرهای و محلول‌های دی‌اکسید تیتانیوم با استفاده از روش‌های پراش اشعه‌ی ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، مساحت سطح ویژه، اندازه‌زن زتا و طیف‌سنجی ماورای بنفش-مرئی بررسی شدند. آنالیز اندازه دانه محلول‌ها نشان داد که میانگین اندازه‌ی دانه ۱۵ تا ۱۲۸ نانومتر بود. آنالیز پراش اشعه‌ی ایکس آشکار ساخت که ساختار بلوری آناتیس با اندازه بلور کمتر از ۱۱ نانومتر تولید شد. افزایش درصد وزنی فاز آناتیس و مساحت سطح ویژه فعالیت فتوکاتالیستی را افزایش می‌دهد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که افزودن متیل سلولز به عنوان یک پراکنده‌ساز، نه تنها بافت زبر در فیلم نازک تولید می‌کند بلکه فعالیت فتوکاتالیستی را نیز افزایش می‌دهد. فیلم‌های نازک آماده شده با استفاده از اسید نیتریک به عنوان پایدارساز، فعالیت فتوکاتالیستی بالاتری نشان دادند و مساحت سطحی و پایداری محلول آن‌ها بیشتر بود و این داده‌ها بهتر از داده‌های آماده شده با اسید استیک بود.

مقدمه

دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) نویدبخش‌ترین فتوکاتالیست نیمه‌رسانا می‌باشد که برای کاربردهای خالص‌سازی محیطی به طور وسیعی مطالعه شده است و این به دلیل ویژگی خوب مقاومت به اکسیداسیون قوی، پایداری شیمیایی و غیر سمی بودن می‌باشد. مخصوصاً جالب است که TiO2 را بر روی زیرلایه‌های خنثی برای به‌سازی فاضلاب و اتمسفر داخل ایجاد کرد (نگیشی و تاکوچی، ۲۰۰۱؛ هیدالگو و همکاران، ۲۰۰۴؛ جینگ-شنگ و همکاران، ۲۰۰۶؛ وانگ و همکاران، ۲۰۰۷). اخیراً نانوذرات اکسید تیتانیوم نشان داده‌اند که در زدودن آلاینده‌های آلی در محیط و صنعت پتروشیمی بسیار مؤثر هستند (کشمیری و همکاران، ۲۰۰۴؛ سانکاپال و همکاران، ۲۰۰۵؛ بابل و اپیسو، ۲۰۰۷؛ سمرقندی و همکاران، ۲۰۰۷؛ گان و همکاران، ۲۰۰۸؛ گیری و همکاران، ۲۰۱۰؛ حسین و سیداقه، ۲۰۱۱). ترکیبات آلی فرار …

تعداد صفحات: ۸ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۲۰۱۱

پاسخ دهید