دانلود مقاله تجمعات باکتریایی در یک سیستم جمع‌آوری و انتقال نفت (چین)

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

9000 تومان – خرید

چکیده

 تجمعات باکتریایی در نفت خام و نیز آب موجود در سیستم تولید میدانی نفت از یک سیستم جمع‌آوری و انتقال نفت در میدان نفتی چانگ کینگ در چین توسط آنالیز «تغییر آرام الکتروفورسیس ژل» ۱۵S rRNA (DGGE) و در ادامه با همانندسازی (کلونی‌سازی) ژنی و ترتیب‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت. پروفایل DGGE نشان داد که تجمعات باکتریایی در نمونه‌های آبی نسبت به نمونه‌های نفت خام بسیار بیشتر بوده و باکتری مربوط به اوکروباکتروم اس.پی. و استنوتروفوموس اس.پی. در همه‌ی نمونه‌های نفت خام و آب موجود در میدان نفتی کشف شدند. باکتری‌های مربوط به بورخولدریا اس.پی.، برووندیموناس اس.پی. و پروپیونیباکتری اس.پی. در نمونه‌های نفت خام یافت شده ولی در نمونه‌های آبی وجود نداشتند. باکتری‌های مربوط به هیپی اس.پی.، اسیدووراکس اس.پی.، آرکوباکتر اس.پی.، سودوموناس اس.پی.، تیومیکروسپیرا اس.پی.، برویباکتریوم اس.پی.، تیسیرلا اس.پی. و پپتوس ترپتوکوکوس اس.پی. در نمونه‌های آبی یافت شده و ولی در نمونه‌های نفت خام وجود نداشتند. با استفاده از یک سری کتاب آرچائیا، متانوژن‌های مربوط به متانومیکروبیال‌ها و متانوسارسینال‌ها در نمونه‌های آبی یافت شد ولی در نمونه‌های نفت خام موجود نبود. قابلیت مقایسه‌ی تجمعات میکروبی در آب و فاز نفت خام در حین دوره‌ی جمع‌آوری نفت و فرآیند انتقال به ترتیب برابر ۳/۸۳% و ۲/۸۸% بود که نشان دهنده‌ی ساختار پایدار تجمعات میکروبی می‌باشد.

مقدمه

میدان‌های نفتی مخصوصاً آن‌هایی که از تزریق آب برای تولید نفت استفاده می‌کنند زیستگاه اجتماعات میکروبی بی‌هوازی هستند. منشأ این باکتری‌ها یعنی جایی که در آن بوجود می‌آیند یا با آب تزریقی وارد می‌شوند هنوز حل نشده باقی مانده است. برای مثال سولفیدهای تولید شده توسط باکتری احیاکننده‌ی سولفات (SRB) سمی و خورنده هستند و توانایی تشکیل یک لایه‌ی سولفید فلز نامحلول را دارند که می‌تواند منجر به افزایش نفوذپذیری مخزن شود [۱]. علاوه بر آن حضور باکتری که باعث اکسیداسیون بدون هوای هیدروکربن‌ها در نفت خام می‌شود باعث کاهش بیولوژیکی تقطیر نفت خام ذخیره شده در …

تعداد صفحات: ۵ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۲۰۰۹

 

پاسخ دهید