دانلود مقاله تاول هیدروژنی و تشکیل حباب در فلزات آمورف Fe40 Ni40 P14 B6 و Fe40 Ni38 Mo4 B18

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

دو نوع فلز آمورف Fe40 Ni40 P14 B6 و Fe40 Ni38 Mo4 B18 بوسیله‌ی یون‌های هیدروژن با ولتاژ ۱۰۰ کیلوالکترون ولت در دمای اتاق مورد پاشش یونی قرار گرفتند. نمونه‌های پاشش یونی شده برای تاول سطحی و تشکیل حباب‌های گازی بوسیله‌ی میکروسکوپ روبشی و عبوری تحت آزمایش قرار گرفتند. دز بحرانی برای تشکیل تاول در فلزات آمورف برابر با  یون بر سانتیمتر مربع اندازه‌گیری شد.  مقایسه‌ی آلیاژ   Fe40 Ni40 P14 B6 در حالت آمورف و کریستاله شده بوسیله‌ی دما نشان می‌دهد که دز بحرانی برای تاول در حالت آمورف نزدیک به سه برابر بیشتر از حالت کریستالی است. مطالعات TEM تشکیل هیدروژن کاشته شده در حفرات گازی در فلزات آمورف و کریستالی را آشکار ساخت.

مقدمه

قبلاً یاداوا و همکاران تاول هیدروژنی را در دو فلز آمورف Ni40 Fe6 Co20 Cr12 Mo6 B16 بررسی کرده بودند. یک مطالعه‌ی مقایسه‌ای روی آلیاژهای مشابه در حالت آمورف و کریستالی شده بوسیله‌ی گرما انجام شد. تابش یونهای هیدروژن در ولتاژ kev 250 در دمای محیط انجام شد. نمونه‌ها در  یون بر سانتیمتر مربع تا دُزهای مختلف در محدوده‌ی  تا  یون بر سانتیمتر مربع تحت تابش‌دهی قرار گرفتند. نمونه‌ی آمورف حتی در دزهای  یون بر سانتیمتر مربع هم تاول نزد. در مقابل برای نمونه‌ی کریستالی شده در دز  یون بر سانتیمتر مربع تاول مشاهده شد. بنابراین نتیجه گرفتند که فلزات آمورف مقابل بالایی در برابر تاول هیدروژنی دارند. برای بررسی بیشتر این قضیه، ما تابش هیدروژنی بر روی فلز آمورف Fe40 Ni40 P14 B6 و Fe40 Ni38 Mo4 B18 و آلیاژ کریستالی Fe40 Ni40 P14 B6 انجام دادیم. نتایج تشکیل تاول در هر کدام از مواد بالا را نشان می‌دهد هرچند که دز بحرانی برای تاول برای ماده‌ی آمورف بالاتر است. علاوه بر آن برای بار اول تشکیل هیدروژن القا شده به صورت حباب گازی در فلزات آمورف را گزارش دادیم. نتایج حاضر همچنین با نتایج قبلی ما در تابش یون هلیم در فلزات آمورف …

تعداد صفحات: ۴ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۱۹۸۶

پاسخ دهید