دانلود مقاله تاثیر گرمای ورودی بر روی سختی و چقرمگی ناحیه متاثر از گرمای فولاد پراستحکام

دسته بندی: - -

قیمت: 10000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

10000 تومان – خرید

خلاصه

در این مقاله اثر گرمای ورودی در حین جوشکاری را بر روی خواص مکانیکی (سختی و چقرمگی) فولاد پراستحکام S960QL را بررسی می‌کنیم. پنج ورق با پنج گرمای ورودی متفاوت جوشکاری شدند. نمونه‌هایی برای تست سختی و چقرمگی از ناحیه متاثر از گرمای ورق‌های جوشکاری شده ساخته شد. بر اساس نتایج داده شده، نمودار وابستگی سختی و چقرمگی به گرمای ورودی ساخته شد. همچنین نتایج بدست آمده برای تخمین گرمای ورودی بهینه در حین فرآیند جوشکاری فولاد پراستحکام S960QL استفاده شدند.

مقدمه

گرمای ورودی در حین جوشکاری یکی از مهم‌ترین پارامترهای برای بدست آوردن اتصالات جوش قابل اطمینان با کیفیت خوب است. گرمای ورودی اثر مستقیمی بر روی خواص مکانیکی مانند چقرمگی و سختی جوش‌ها دارد. این امر مخصوصاً برای جوشکاری فولادهای میکروآلیاژی با استحکام بالا و فولادهای فوق پراستحکام صادق است.

گرمای ورودی در حین جوشکاری نباید خیلی پایین یا خیلی بالا باشد بلکه باید یک مقدار بهینه داشته باشد (Emin<Eef<Emax) [1]. این مقدار بهینه در گرمای ورودی توسط جوشکاری قوسی () و گرمای ورودی با پیش‌گرم منعکس می‌شود. گرمای ورودی خیلی پایین باعث سرمایش سریع منطقه متاثر از گرما شده که باعث ایجاد یک ساختار سخت و به طور موضعی شکننده می‌شود و خطر وقوع ترک‌های سرد بوجود می‌آید. گرمای ورودی بیش از حد زیاد هم باعث رشد دانه در منطقه متاثر از گرما شده که باعث کاهش چقرمگی می‌گردد. قواعدی وجود دارد که نشان می‌دهند که گرمای ورودی یک فاکتور بسیار مهم است که باید به طور دقیق تعریف شده و مورد بررسی قرار گیرد تا جوشی با کیفیت خوب بدست آید.

برای بررسی اثر گرمای ورودی بر روی خواص مکانیکی منطقه متاثر از گرما، علاوه بر تعریف گرمای ورودی بهینه برای جوشکاری فولاد پراستحکام نوع S960QL، پنج ورق با پنج گرمای ورودی مختلف جوشکاری شدند. مقادیر گرمای ورودی از طریق پارامترهای جوشکاری (U, I, vs, ) تعیین و کنترل شدند. ورق‌های جوشکاری شده برای ساختن نمونه‌های تست …

تعداد صفحات: ۶ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۲۰۱۱

 

پاسخ دهید