دانلود مقاله بررسی تجربی و عددی افزایش انتقال حرارت مبدل‌های حرارتی گازی مجهز به مواد متخلخل

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

16000 تومان – خرید

خلاصه

تحقیق تجربی و عددی حاضر اثر مواد متخلخل فلزی وارد شده در لوله را بر روی نرخ انتقال حرارت بررسی می‌کند. این لوله تحت جریان گرمایی ثابت و یکنواختی قرار می‌گیرد. اثر تخلخل، قطر ماده‌ی متخلخل و هدایت حرارتی به علاوه‌ی عدد رینولد بر روی نرخ انتقال حرارت و افت فشار بررسی شده‌اند. نتایج بدست آمده با حالت جریان خالص مقایسه شد که در آن از هیچ ماده‌ی متخلخلی استفاده نشده بود. نتایج بدست آمده حاکی از این بود که می‌توان نرخ‌های انتقال حرارت بالا را با استفاده از مغزی‌های متخلخل بدست آورد که البته باعث افت فشار قابل توجهی می‌شوند. همچنین نشان داده شده است که در هنگام استفاده از مغزی متخلخل، برای شبیه‌سازی دقیق انتقال حرارت باید هدایت حرارتی مؤثر مغزی را به دقت بررسی نمود.

مقدمه

استفاده از مواد متخلخل مختلف در انتقال حرارت همرفت اجباری به طور وسیعی مورد بررسی قرار گرفته است و این به خاطر پتانسیل کاربردهای مهندسی وسیعی است که این مواد دارند، کاربردهایی چون سرمایش الکترونیکی، فرآیندهای خشک‌کننده، مبدل‌های حرارتی زمینه جامد، لوله‌ی حرارتی، انبار غلات، بازیافت پیشرفته‌ی مخازن نفتی و …

النمیر و الکام [۱] مسئله‌ی جریان همرفت اجباری گذرا را در یک حلقه‌ی هم مرکز بررسی کردند که به صورت جزئی با زیرلایه‌های متخلخلی پر شده که بر روی استوانه‌ی داخلی یا خارجی قرار گرفته بودند. افزایش تا ۱۲ برابر در عدد ناسلت (Nu) در مقایسه با حالت حلقه بدون تخلخل گزارش شد و در حالتی که زیرلایه‌ی متخلخل در استوانه‌ی داخلی قرار داده شده بود عملکرد حرارتی بهبود یافت. بر اساس نتایج بدست آمده از الکام و النیمر [۲] نیز عملکرد حرارتی یک مبدل حرارتی لوله‌ی هم مرکز رایج مورد بررسی قرار گرفت که در آن زیرلایه‌های متخلخل در هر دو طرف استوانه‌ی داخلی قرار داده شده بودند. نتایج عددی بدست آمده نشان داد که زیرلایه‌های متخلخل با ضخامت بهینه، حداکثر بهبود را در عملکرد حرارتی مبدل حرارتی فراهم آوردند و افزایش متوسطی نیز در …

تعداد صفحات: ۱۴ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۲۰۰۴

 

پاسخ دهید