دانلود مقاله بررسی بازدارنده‌های خوردگی برای ماده‌ی لوله‌ی نفت در محیط اسیدی

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

چکیده

برای کاهش خوردگی در تجهیزات چاه‌های نفت و گاز در طی عملیات اسیدی، اسید باید تحت بازدارندگی قرار گیرد. رفتار ماده‌ی میدان نفتی N-80 در محلول اسید هیدروکلریک ۱۵% که بوسیله‌ی فرمول‌های بازدارنده‌ی مختلف شامل آمین، استر و یک ترکیب چهارتایی آمونیوم در دمای ۳۰۳ درجه‌ی کلوین برای پنج ساعت بوسیله‌ی روش کاهش وزن تحت مطالعه قرار گرفت. نرخ‌های خوردگی از پلاریزاسیون بدست آمد. مطالعات امپدانس برای ارزیابی کاربرد فرمولاسیون بازدارنده انجام شد. مشاهده شد که فرمولاسیون حاوی ppm 3000 آمین، ppm 1000 استر و ppm1000 ترکیب چهارتایی آمونیوم برای ماده‌ی مخصوص لوله‌های چاه نفت موثر بود.

مقدمه

اسیدزنی روش تحریکی است که نمک‌های نامحلول در آب را به نمک‌های محلول در آب تبدیل می‌کند. این روش شامل استفاده از حلال و مواد فعال سطحی برای حل کردن و پخش کردن مواد آلی می‌باشد. اسید هیدروکلریک عامل اصلی اسیدزنی است و احتمالاً خورنده‌ترین عاملی است که لوله‌های نفت و گاز و تجهیزات داخل چاه با آن در تماس خواهند بود. یک بازدارنده‌ی خوردگی اسیدی عموماً هنگام استفاده‌ی اسید به آن اضافه می‌شود. بازدارنده‌هایی که برای اسیدزنی استفاده می‌شوند بوسیله‌ی سیزک بررسی شده‌اند. اثر توأمان کاتیون‌های آلی و غیرآلی بر روی عملکرد بازدارندگی الکل پروپارگیل بر روی حل شدن فولاد در جوشاندن اسید هیدروکلریک بوسیله‌ی سینق و همکاران گزارش شده است.  پاتی و همکاران اثر حلال‌ها بر روی خوردگی فولاد در اثر HCl و کنترل آن با الکل پروپارگیل و کاتیون‌های فلزی را مطالعه کرده‌اند. نیملا و همکاران کاربرد ترکیب چهارتایی یدید آمونیوم و برخی افزودنی‌ها را در HCl 15% برای فولادهای J.55 و N-80 مطالعه کرده‌اند. فنون‌های بازی  حفاظت آلی برای فولاد میدان‌های نفتی در تماس با HCl قوی (بالای ۲۸ درصد) به عمل می‌آورند. تاثیر پروپاگیل الکل بر روی خوردگی و هیدروژنه کردن فولاد در محلول اسید هیدروکلریک مطالعه شده است. گروکوک و همکاران استفاده از بازدارنده برای فولاد در …

تعداد صفحات: ۵ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۱۹۹۸

پاسخ دهید