دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی جوشکاری نفوذی/اتصال تیتانیوم به مس

دسته بندی: - -

قیمت: 20000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

20000 تومان – خرید

چکيده

در تحقيق حاضر آلیاژ Ti–۶Al–۴V در دماهای ۸۷۵، ۸۹۰ و ۹۰۰ درجه‌ی سانتیگراد و زمان‌های ۱۵، ۳۰ و ۶۰ دقیقه از طریق پیوند نفوذی به مس الکترولیتی متصل شد. بار تک محوری ۳ مگاپاسکال در حین اتصال نفوذی اعمال شد. کیفیت فصل مشترک اتصالات توسط تست‌های ریزسختی و برش بررسی شد. همچنین فصل مشترک‌های پیوندی توسط میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف‌سنج تفرق انرژی تحلیل شدند. پیوند Ti–۶Al–۴V به مس با روش پیوند نفوذی با موفقیت ایجاد شد. حداکثر استحکام برشی برای نمونه‌ی متصل شده در ۸۹۰ درجه‌ی سانتیگراد برابر با ۲۱۷۱ N بدست آمد. حداکثر مقادیر سختی از ناحیه‌ی کنار فصل مشترک در کناره‌ی تیتانیومی اتصال بدست آمدند. مقادیر سختی با افزایش فاصله از فصل مشترک در کناره‌ی تیتانیوم کاهش می‌یافت در حالیکه در طرف مسی ثابت می‌ماند. مشاهده شد که ناحیه‌ی انتقالی نفوذی نزدیک به فصل مشترک شامل فازهای مختلفβCu4Ti, Cu2Ti, Cu3Ti2, Cu4Ti3 و CuTi بود.

مقدمه

اتصال نفوذی یک فرآیند اتصال حالت جامد است که دو سطح آماده شده در دمای بالا در محدوده‌ی ۰٫۵ تا ۰٫۸ Tm (که Tm دمای ذوب مطلق است) تحت فشار به هم وصل می‌شوند [۱] و [۲]. این فرآیند یک تأثیر مهم بر روی طراحی و تولید قطعه‌ی کاری دارد چون مزیت زیادی در پیوند مواد مشابه یا غیرمشابه دارد [۳]. بوسیله‌ی اتصال نفوذی، این امکان وجود دارد که تمامی موادی را که خواص شیمیایی و متالورژیکی آن‌ها با هم متفاوت است به هم متصل کرد [۴]، [۵] و [۶]. این فرآیند به پارامترهای مختلفی بستگی دارد، به طور خاص این پارامترها عبارتند از: دما، فشار اعمالی و دمای اتصال برای ایجاد حرکت اتمی میکروسکوپی به منظور اطمینان از پیوند کامل متالورژیکی.

تقریباً تمامی مواد با خواص شیمیایی و متالورژی سازگار را می‌توان با فرآیند اتصال نفوذی به هم وصل کرد. این فرآیند جوشکاری یک مزیت ذاتی نسبت به جوشکاری معمولی دارد چون در آن تشکیل فازهای ناخواسته …

تعداد صفحات: ۱۳ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۲۰۱۲

پاسخ دهید