دانلود مقاله بررسي سريع عمر خستگي مواد لاستيکي شکل بر اساس پروتکل تجمع گرما و اندازه‌گيري‌هاي ريز-توموگرافی

دسته بندی: - -

قیمت: 17000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

17000 تومان – خرید

چکيده

دماي مواد لاستيکي شکل تحت بارگذاري چرخه‌اي به دليل رفتار پخش‌سازي و هدايت حرارتي کم، افزايش مي‌يابد. فرآيند معروفي که تجمع گرما ناميده مي‌شود براي زمان طولاني توجه محققان را به خود معطوف کرده است. طبق دانسته‌هاي ما هيچ تحقيق منتشر شده‌اي تلاش نکرده است که اين افزايش دما را به رفتار خستگي ربط دهد در حالیکه براي بسياري از مواد فلزي اين کار انجام شده است. دو نکته‌ي اصلي در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته‌اند. اولي به اندازه‌گيري‌هاي تجمع گرما اختصاص دارد: يک پروتکل تجربي ويژه ايجاد شد تا تجمع گرماي لحظه‌اي ثبت شود و بر اساس اين پروتکل، يک «آزمايش تجمع گرما» تعريف شد تا اين افزايش دما به کرنش حداکثر اصلي ارتباط داده شود که يک متغير متداول براي سنجش خستگي است. بحث در مورد همبستگي بين اين نتايج و رفتار خستگي باز است. اين رابطه براي چند ماده‌ي صنعتي با مقايسه‌ي بين اندازه‌گيري‌هاي تجمع گرما و عمر خستگي نشان داده شده است. نکته‌ي دوم توانايي اندازه‌گيري‌هاي توموگرافي اشعه‌ي ايکس دوگانه را بررسي مي‌کند که در جاي ديگر براي نتايج تجمع گرماي قبلي ارائه شده است [۱] تا عمر اوليه پيش‌بيني شود. يک روش بر اساس معيار انرژي بحراني پيشنهاد شد و مقايسه با روش منحني وهلر کلاسيک نتايج بسيار خوبي داد.

مقدمه

مواد لاستيکي شکل به طور وسيعي در کاربردهاي صنعتي استفاده شده‌اند و این به دليل توانايي آن‌ها براي تحمل تغيير شکل‌هاي زياد و رفتار ميرايي آن‌ها می‌باشد. قطعات الاستومري استفاده شده در صنعت اتومبيل، مانند پايه‌هاي موتور يا ميله‌هاي پيچشي تحت بارگذاري چرخه‌اي قرار می‌گیرند و بنابراين ضروری است که يک مفهوم خوب در ارتباط با فرآيند خستگي تعریف شود تا از ايمني اين سازه‌ها اطمينان حاصل گردد. خواص شروع خستگي با قرار دادن نمونه‌ها با هندسه‌ي مشخص تحت يک بار سيکلي مشخص و اندازه‌گيري تعداد چرخه‌هاي لازم براي رسيدن به معيار پايان عمر …

تعداد صفحات: ۹ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۲۰۱۰

پاسخ دهید