دانلود مقاله افزایش شدید تعداد دندریت‌های انجماد جهت‌دار سوپرآلیاژ DZ417G توسط یک میدان مغناطیس استاتیک پرقدرت‌

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

چکیده

نتایج نشان می‌دهد که تعداد دندریت‌ها در واحد سطح برای انجماد سوپرآلیاژ DZ417 با میدان مغناطیس استاتیک قوی در سرعت‌های کشش و شیب‌های دمایی مختلف افزایش می‌یابد. با افزایش شدت میدان مغناطیسی، تعداد دندریت‌ها بر واحد سطح برای انجماد جهت‌دار آلیاژ DZ417 به تدریج افزایش می‌یابد. این امر به دلیل رقابت متقابل بین میرایی مغناطیسی و همرفت ترموالکترومغناطیسی است. بنابراین تعداد دندریت‌های سوپرآلیاژ با انجماد جهت‌دار را می‌توان با تنظیم شدت مغناطیس کنترل کرد که می‌تواند روش جدیدی برای بهبود خواص سوپرآلیاژها فراهم آورد.

مقدمه

انجماد جهت‌دار برای ساخت شمش‌های سوپرآلیاژ برای دستیابی به عملکردهای سطح بالا مانند توربین‌های گازی و تیغه‌‌ی آنها بطور گستره مورد استفاده قرار می‌گیرد. تعداد دندریت‌ها و اندازه‌ی آنها نقش اصلی را در تعیین خواص مکانیکی سوپرآلیاژهای جهت‌دار منجمد شده بازی می‌کند. دندریت اصلاح شده در سوپرآلیاژ برای بهبود خواص مکانیکی مفید است زیرا جدایش عنصری، عیوب دانه، حضور ترک و اشاعه آن حین تنش را کاهش می‌دهد. برخی روش‌ها با شیب دمایی بالا و نرخ سرمایش زیاد برای انجماد جهت‌دار به منظور تقویت دندریت یا افزایش تعداد آنها گسترش یافته است مانند سرمایش فلز مذاب [۱]، سرمایش فلز مذاب با ذوب منطقه‌ای [۲]، و انجماد جهت‌دار سریع توسط تبرید شدید بالک مذاب [۳].

خاصیت هدایت الکتریکی فلزات مذاب یا نیمه هادی‌ها افق مهم جدیدی را به روی رشد کریستال با خواص بهتر با کمک میدان‌های مغناطیسی حین انجماد با دستیابی به محیط گرمایی و شارش مطلوب گشوده است. میدان مغناطیس استاتیک بطور موفقیت‌آمیزی در رشد تک کریستال‌های نیمه هادی در صنعت مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال کنترل رشد تک کریستال در سوپر آلیاژها مورد توجه قرار نگرفته است. رشد تک کریستال سوپرآلیاژ به شکل دندریتی در حین انجماد جهت‌دار شکل می‌گیرد. اثر میدان مغناطیسی استاتیک قوی بر رفتار رشد دندریتی Al-44.5wt.%Cu اخیراً توسط رن و همکاران گزارش شده است [۶، ۵]. نتایج نشان می‌دهد که …

تعداد صفحات: ۴ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۲۰۰۹

پاسخ دهید