دانلود مقاله اثر کامپوزیت W-TiO2 برای کنترل خوردگی میکروبیولوژیک بر روی فولاد گالوانیزه

دسته بندی: - -

قیمت: 15000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

15000 تومان – خرید

چکيده

میکروارگانیسم‌ها تمایل به تجمع بر روی سطح فلز/آلیاژ در محیط طبیعی دارند که منجر به از دست رفتن کاربرد قطعه می‌گردد. خوردگی میکروبی یا زیست خوردگی معمولاً نرخ خوردگی مواد فولادی را افزایش می‌دهد و این به خاطر حضور باکتری است که نرخ واکنش خوردگی آندی و یا کاتدی را بدون تغییر چشمگیر مکانیزم خوردگی شتاب می‌بخشد. در تحقیق حاضر تلاشی برای حفاظت فولاد گالوانیزه غوطه‌وری گرم از چنین حمله‌ی زیست خوردگی توسط پوشش روی اصلاح شده به صورت شیمیایی انجام شد. کامپوزیت W-TiO2 سنتز شد و در حین فرآیند غوطه‌وری گرم وارد حمام روی شد. مورفولوژی سطحی و ترکیب عنصری کوپن‌های گالوانیزه غوطه‌وری گرم توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف‌نمایی اشعه‌ی ایکس تفرق انرژی تحلیل شدند. ویژگی‌های ضدگرفتگی پوشش‌ها در سه محلول مختلف تحلیل شدند که شامل آب مقطر، آب دریا و آب دریا حاوی ضایعات زیست فیلم تحت شرایط غوطه‌وری بود.‌ جدای از مطالعات الکتروشیمیایی، اثر میکروب‌زدایی کامپوزیت با تحلیل مقدار رشد باکتریایی در اثر حضور و عدم عضور کامپوزیت بر اساس آنالیز کل ماده‌ی پلیمری خارج سلولی و کل زیست جرم با استفاده از ارزیابی ورق ریزتیتر بررسی شد. باکتری تشکیل دهنده‌ی زیست لایه بر روی سطح پوشش‌ها بر روی ورق‌های آگار دریایی زوبل کشت شده و مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که این باکتری در کنترل رشد باکتری و تشکیل زیست‌لایه پس از آن مؤثر است.

مقدمه

اندرکنش‌های فیزیکی شیمیایی بین یک ماده‌ی فلزی و محیط آن می‌تواند منجر به خوردگی شود. اندرکنش باکتری با سطح فلز منجر به تشکیل زیست‌لایه در فرآیندی می‌گردد که با نام زیست گرفتگی شناخته می‌شود. یک زیست لایه به صورت اجتماع میکروارگانیسم‌های چسبیده به سطح تعریف می‌شود که در یک زمینه‌ی خود تولید شونده‌ی مواد پلیمری خارج سلولی قرار گرفته‌اند (EPS). تجمع باکتریایی بر روی یک سطح EPS تولید می‌کند که …

تعداد صفحات: ۱۱ صفحه پی‌دی‌اف انگلیسی + فایل ورد ترجمه فارسی

سال انتشار:  ۲۰۱۳

پاسخ دهید